Kas olete valmis globaalseks äritegevuseks?

Laiendage seda RixTransiga

ISO 17100

ISO 17100 on kvaliteedijuhtimissüsteemide rahvusvaheliselt tunnustatud standard. Standardi nõuete järgimine tagab kõigile organisatsioonidele ülemaailmselt tunnustatud ja respekteeritud kvaliteeditaseme saavutamise.

RixTrans on saanud tõlke- ja lokaliseerimisteenuste osutamisel ISO 17100 sertifikaadi. Meie dokumentaalselt tõendatud kvaliteeditagamise toimingud on atesteeritud Bureau Veritas-i poolt, mis on maailma juhtiv järelevalve, tõendamise, kontrollimise ja sertifitseerimise ala ettevõte ning meie tegevust kontrollitakse igaaastaste audititega. ISO sertifitseerimine on teile tagatiseks selle kohta, et meie kvaliteedijuhtimisalane tegevus vastab rangetele normidele ning et me järgime neid norme järjekindlalt ja tõhusalt.

Eelised, mida toob kaasa RixTransi valimine oma ISO 17100 sertifitseeritud tõlkepartneriks

 • Järjekindlalt kõrgetasemeline tõlkekvaliteet. Teie dokumendid tõlgib hoolikalt väljavalitud tõlk, kellel on teemakohane tõestatud kogemus, valminud tõlke kontrollivad üle samaväärselt kvalifitseeritud toimetaja ja korrektor.
   
 • Kvaliteeditaseme pidev täiustamine. Teie märkused, ettepanekud ja tagasiside võetakse arvesse stiilijuhendi koostamisel, mida kasutatakse teie nõuete ja vajaduste paremaks mõistmiseks ning kvaliteedi parendamiseks iga tõlkega.
   
 • Eluaegne kvaliteedi garantii. Mistahes muudatused, sealhulgas tellija eelistused, viiakse RixTransilt tellitud tõlkesse sisse mistahes ajal, tasuta.
   
 • Dokumentide turvalisus ja konfidentsiaalsus. Kõik teie andmetele juurdepääsu evivad töötajad ja lingvistid on allkirjastanud ranged vaikimiskokkulepped. Vajadusel pole probleemiks ka mistahes täiendava konfidentsiaalsuslepingu sõlmimine.
 • Keskendumine tarbija vajadustele. Teie rahulolu on meie ülim eesmärk. Ükskõik kui suur või väike projekt ka poleks, võite alati arvestada meie jagamatu tähelepanu ja toetusega, kuni tulemusega rahule jääte.

Kavandatava tõlke- või lokaliseerimistöö läbiarutamiseks võtke meiega ühendus või saage meilt parim hinnapakkumus oma kirjakasti järgmise 60 minuti jooksul.

RixTrans ISO 17100:2015