Kas olete valmis globaalseks äritegevuseks?

Laiendage seda RixTransiga

Toimetamine

Toimetamisteenus | Kvaliteetne tõlke- ja toimetamisteenus | RIX-i
Teksti avaldamisele eelneb toimetamine, mis sisaldab teksti korrektuuri, ülevaatust ja mugandamist.  Toimetamise käigus võrdleme lähte- ja sihttekste, et tuvastada mis tahes tähenduslikud, grammatilised, terminoloogilised, stiililised, kirjavahemärgistusega seotud või juhenditega vastuollu minevad vead ja ebatäpsused.
 
Hetkel teeme koostööd rohkem kui 150 toimetajaga ning võtame vastu tekste mis tahes teemadel 50 eri keeles. RixTrans keskendub põhiliselt turundus-, IT-, õigus-, meditsiini-, tehnika-, telekommunikatsiooni-, poliitika-, finants- ja insenerialaste tekstide toimetamisele, kuid oleme igal ajal valmis vastu võtma uusi väljakutseid.
 
Kõik RixTransi projektid teostatakse erilise projektitsükli järgi, mida võib kliendi soovi kohaselt kohandada. Silmapaistva kvaliteedi tagamiseks oleme sisse seadnud järgmise kvaliteedi kontrollimise süsteemi.
 
 1. Projekti ettevalmistus. Töötame dokumendi sisu läbi ja veendume, et kliendi soovid on toimetajale arusaadavad.
 2. Toimetaja esimene lugemine. Toimetaja vaatab teksti üle ning hindab selle loetavust ja arusaadavust.
 3. Kakskeelne toimetamine. Toimetaja märgib ära kummalise süntaksiga või arusaamatud laused ja kohad, mis muidu võivad järgmiste sammude juures märkamata jääda. Selles punktis ei ole lähtetekstiga võrdlemine vajalik.
 4. Lähte- ja sihtteksti võrdlemine. Toimetaja viib sisse vajalikud parandused, jäädes samal ajal võimalikult objektiivseks.
 5. Lõplik kontroll. Toimetatud tekst saadetakse uuesti tõlkijale, kes võtab pakutud muudatused vastu või lükkab need tagasi. Toimetaja ja tõlkija vaheline koostöö on kvaliteetse tõlke tagamise võtmetegur.
 6. Dokumendi üleandmine kliendile. Toimetatud dokument antakse kliendile üle e-posti teel, FTP-serveri kaudu või kirja teel, kui klient seda soovib.
Võtke meiega ühendust tasuta hinnapakkumise saamiseks või sirvige meie kodulehte, et saada rohkem ideid, kuidas meie teenused võiksid kaasa aidata teie ettevõtte arengule.

Meie toimetamisteenuse eelised:

 • Teie tekstidega töötavad teksti keelt emakeelena kõnelevad professionaalid, kes tunnevad vastavat terminoloogiat, konteksti ja teemat
 • Töö teostab kogenud toimetaja vastavalt teie soovidele
 • Tasuta põhjalikud konsultatsioonid
 • Teenus sisaldab terviklikku projektihaldust
 • Kvaliteetne toimetamine rohkem kui 50 keeles
 • Tähtaegadest kinnipidamine