Kas olete valmis globaalseks äritegevuseks?

Laiendage seda RixTransiga

Tõlketeenus

Tõlkebüroo RIX | Kvaliteetne tõlge | Rix Translation

RixTrans pakub professionaalseid keeleteenuseid Euroopa ja Skandinaavia riikides ning USA-s ja Kanadas. Tõlgime mis tahes tüüpi dokumente igas vormingus, igas pikkuses ja kõigis keeltes.
 
Kvaliteetseid tõlketeenuseid osutava ettevõtte RixTrans eesmärk pakkuda tõhusaid keelelisi lahendusi selleks, et teie ettevõte leiaks uusi kliente. Tänu tõlgete kõrgele kvaliteedile, eeskujulikule klienditeenindusele ja mõistlikele hindadele on paljudest meie klientidest saanud püsikliendid.
 
RixTrans koondab rohkem kui 1000 tõlkijat üle maailma. Kõik tõlkijad tõlgivad ainult oma emakeelde. See pole oluline mitte ainult tõlke täpsuse ja korrektsuse tagamiseks, sest kui tõlkija tunneb süvitsi kohalikku keelt ja kultuuri, aitab see vältida ka võimalikke tõlkevigu. Iga tõlkija läbib range kvalifikatsioonikontrolli, mis koosneb teemakohasest keeletestist, varasema erialase kogemuse ja taustakontrollist ning katseajast, mille jooksul kontrollitakse mitte üksnes tõlkijakandidaatide keeleoskust, vaid ka tehnilisi teadmisi, valmisolekut järgida juhiseid ja tähtaegadest kinnipidamist. Meie aktiivsete tõlkijate andmebaasis on ainult parimatest parimad tõlkijad.
 
Iga teie tellitud töö jaoks määratakse projektijuht, kes hoiab teid projekti edenemise ja üksikasjadega kursis ning tagab, et tellimus täidetakse tähtajaks ja teie dokumendid antakse tõlkimiseks vastava kvalifikatsiooni ja kogemustega tõlkijale.
 
Tõlgete kvaliteedi aitavad tagada järgmised toimingud.
  1. Dokumendi tõlgib tõlkija, kellele sihtkeel on emakeel.
  2. Tõlgitud dokumendi vaatab läbi professionaalne keeletoimetaja.
  3. Keeletoimetuse läbinud dokumendi vaatab üle teie teenindus- või tootmisvaldkonda tundev emakeeleoskaja.
Võtke meiega ühendust või sirvige meie kodulehte, et saada rohkem ideid, kuidas meie teenused võiksid kaasa aidata teie ettevõtte arengule.

RixTransi tõlketeenused = kvaliteetsed tõlked! Kvaliteet annab teile järgmised eelised:

  • Käibe suurenemine ja äritegevuse laienemine tänu professionaalselt tõlgitud rahvusvahelisele sisule
  • Suurem usaldusväärsus ja kindlus
  • Konfidentsiaalsus. Kõik meie töötajad, keeletoimetajad ja muud spetsialistid on allkirjastanud saladuse hoidmise ja/või konfidentsiaalsuslepingud
  • Kaubamärgi maine parandamine tänu kultuuriidentiteedi ja kultuuriliste erinevuste tundmisele
  • Uuenduslikud lahendused keeruliste tööde korral
  • Sõbralik klienditeenindus Püüame alati oma klientidele pakkuda ka lisandväärtust ja luua klientidega pikaajalised sidemed