Kas olete valmis globaalseks äritegevuseks?

Laiendage seda RixTransiga

Tõlketeenuse töövoog

Iga tõlkeprojekti haldab töö vastuvõtmisest kuni üleandmiseni RixTransi projektijuht, kes vastutab projekti täitmise planeerimise, selle jaoks kõige sobivamate spetsialistide valimise, kokkulepitud tähtaegade täitmise, samuti tipptasemel kvaliteedikontrolli korraldamise eest.
Kõik RixTransis tehtavad tõlked läbivad kindla elutsükli, mis on kohaldatav meie klientide vajadustele. Tavapärane projekti töövoog on kümneastmeline. Kõigi projektide tõlketöövoog ning kvaliteedikontrolli sammud on näidatud alltoodud graafikul.
 

Ettevalmistus

1. Klient esitab dokumendid ja juhtnöörid.
2. Me analüüsime dokumendi sisu ning kontrollime, et teie nõudmised ja juhtnöörid oleksid üheselt selged. Palume teil saata meile terve tõlgitav tekst ning kõik olemasolevad sellega seotud abimaterjalid või varasemad tõlked (tõlkemälud). See aitab vältida arusaamatusi ning tagada hinnapakkumiste ja üleandmistähtaegade täpsuse.
3. Hinnapakkumise ettevalmistamine. Hinnapakkumist küsides märkige kindlasti, mis valuutas see peab olema esitatud.
4. Projekti kinnitamine. Enne projektiga alustamist peab hinnapakkumine olema kirjalikult kinnitatud. Selles tööjärgus nõuame ka teie täielikke kontaktandmeid ja kõigi meilides esitatud tingimuste  aktsepteerimist.
 

Tõlkimine

5. Tõlkimine. Selles tööjärgus valib RixTransi projektijuht kõige kogenuma tõlkija, kellel on süvateadmised kõnealusest valdkonnast, ning reserveerib ühtlasi vajalikud toimetamis- ja kvaliteedikontrolliressursid.
6. Toimetamine. Tõlgitud materjal saadetakse toimetajale, kes võrdleb seda lähtetekstiga ning kontrollib selle terviklikkust ja täpsust.
 

Väljastusülevaatus ja üleandmine

7. Korrektuur ja kompaktkirjastamine. Korrektuuri loevad alati teie tööstusharu või teenusevaldkonna taustaga keelespetsialistid, mis tagab, et tekst on mõistetav mitte ainult keelelisest vaatepunktist, vaid ka teie valdkonna seisukohast. Vajadusel lähevad projektifailid kompaktkirjastamisele. Selle käigus lahendatakse kõik allesjäänud vormingu, esituse ja failiformaatidega seotud küsimused.
8. Firmasisene kvaliteedikontroll. Enne töö üleandmist teostab projektijuht üleantavate materjalide lõppkontrolli, et kindlustada nende vastavus teie nõudmistele, kooskõla teiepoolsete juhistega ja õige vormistus.
9. Üleandmine. Valmis tõlke elektrooniline koopia saadetakse kliendile meili teel. Vajadusel on võimalik nõuda ka nende füüsilisi koopiaid, mille saadame teile tavapostiga või DHL-i kulleriga.
10. Üleandmisjärgne kvaliteedikontroll. Anname kõigile oma tõlgetele 100% täpsusgarantii. Kui te pole meie tõlkega täielikult rahul, teeme vajalikud parandused tasuta.
 

Tõlkimise töövoog | RixTrans projektide kvaliteedikontrolli töövoog