Kas olete valmis globaalseks äritegevuseks?

Laiendage seda RixTransiga

Tõlketööstuse mõistesõnastik

Arvutipõhise tõlkimise (CAT) tööriistad

Tõlketööstuse mõistesõnastik | RixTrans

Arvutitõlke tööriistad, mis toetavad ja lihtsustavad tõlkimisprotsessi. Need tööriistad sisaldavad sõnastikke, tõlkemälusid või masintõlget ning aitavad ühtlustada terminoloogiat ja säästa raha juba tõlgitud tekstilõikude pealt. CAT-tööriistu nimetatakse mõnikord ka masintõlketööriistadeks, kuid nende toodang pole masintõlge.
 

Keele kvaliteedi tagamine

Mis tahes tõlkeprotsessi etapil antav hinnang mingile ekstraheeritud tõlkeproovile. Muuhulgas hinnatakse täpsust, keelekasutust, grammatikat ja terminoloogiat.  
 

Keeleteenuse pakkuja

Teenusepakkuja, kes võib garanteerida, et dokumendi sisu on täielikult kohandatud konkreetse riigi või piirkonna iseärasustele. Need pakkujad töötavad ainult koos kohalike või sihtkeelt emakeelena kõnelevate keelespetsialistidega.
 

Kompaktkirjastamine (DTP)

Kõrgekvaliteediliste graafiliste dokumentide loomine nt voldikute, plakatite, ajakirjade, raamatute, reklaamistendide jne trükkimiseks või muudeks turundustoiminguteks.
 

Lokaliseerimine

Lokaliseerimine on sisu kohandamine konkreetsele maale, piirkonnale, rahvale, kultuurile või valdkonnale ning kohaspetsiifiliste viidete, nt valuuta lisamine.
Keele lokaliseerimine erineb tõlketegevusest, sest see on seotud sihtkultuuri põhjaliku tundmisega, et toode kohanduks õigesti kohalikele vajadustele.
 

Lähtekeel

Originaalkeel, millest projekt hakkab arenema.
 

Masintõlge

Automaatne tõlge, mida teostab arvutitarkvara. See tarkvara luuakse statistilise modelleerimisega (statistiline masintõlge), tõlkereeglitega (reeglipõhine masintõlge) või mõlema kombinatsiooniga. Masintõlge pole perfektne, see vajab vähemalt järeltoimetamist.
Automaatne tõlge annab sihtkeele sisust mõningase ülevaate, kuid seda ei soovitata kasutada õigusalaste, turundusalaste, meditsiiniliste või muude selliste tekstide puhul.
 

Mitme keele tarnija

Teenusepakkuja, kes pakub mitut lähte- või sihtkeelt hõlmavaid keeleteenuseid.
 

Mitteavaldamise leping (NDA)

Seda nimetatakse ka konfidentsiaalsuslepinguks, konfidentsiaalsuse hoidmise lepinguks, ärisaladuse hoidmise lepinguks ja salastuslepinguks ning see on juriidiline leping keeleteenuse pakkuja või vabakutselise tõlkija ja teenuse saaja vahel. Selles lepingus kirjeldatakse konfidentsiaalset materjali, teadmist või teavet, mida pooled soovivad omavahel teatud otstarbel jagada, kuid piirata nende kättesaadavust kolmandatele isikutele.
 

Releekeel

Vahekeel, mille kaudu tõlget teostatakse, nt tõlkimine soome keelest korea keelde inglise keele vahendusel. Seda teenust kasutatakse vaid harvade keelepaaride puhul.
 

Sihtkeel

Keel, millesse Teie lähtekeel tõlgitakse.
 

Stiilijuhis

Seda nimetatakse ka stiilijuhendiks ning see on dokument, mis annab tõlkijale, toimetajale või korrektorile juhiseid. See dokument sisaldab kehtestatud standardeid kirjutamise, hääletooni ja dokumendi kujundamise kohta.
 

Sõnastik ehk sõnavara

Sõnastik ehk sõnavara on konkreetse valdkonna spetsialiseeritud tõlketerminite loend, kus iga mõiste on defineeritud. Sõnastikku kasutatakse ühtse terminoloogia tagamiseks kõigis dokumentides.
 

Tagasitõlge

Tagasitõlge on eelnevalt tõlgitud sisu tõlkimine tagasi originaalkeelde (lähtekeelde). Seda meetodit kasutatakse laialdaselt kõige kõrgema kvaliteedi tagamiseks kõige nõudlikumate klientide jaoks.
Masintõlke tagasitõlget nimetatakse ka edasi-tagasi-tõlkeks.
 

Teenustaseme leping

Juriidiline leping, mis hõlmab sellist teavet nagu tarneaeg, mahud, töötsükkel, hinnakujundus, tarnemeetodid, kvaliteedi tagamine ja muud tehnilised üksikasjad.
 

Tõlkemälu (TM)

Andmebaas, mis sisaldab juba tõlgitud lähte- ja sihtsõnu, lauseid ja lõike, mida nimetatakse segmentideks. Seejärel kasutatakse seda mälu edaspidiste tõlgete hinna alandamiseks, tõlkeprotsessi kiirendamiseks ja ühtse terminoloogia rakendamiseks.
Tõlkemälud on sageli arvutipõhise tõlkimise (CAT) tööriistade osad.
 

Töötsükkel

Projekti tarnimiseks vajalik aeg.
 

Vabakutseline tõlkija

Sõltumatu füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb tõlkijana, korrektorina, toimetajana või muu keelespetsialistina ning pakub oma teenuseid vabakutselisena. Vabakutselistel tõlkijatel lubatakse töötada vaid pärast proovitöö edukat sooritamist ning teenustaseme lepingule ja konfidentsiaalsuslepingule allakirjutamist.
Vabakutselistel lingvistidel on see eelis, et nad võivad viibida suvalises maailma punktis.
 

Ühe keele tarnija

Keeleteenuse pakkuja, kes töötab vaid ühe konkreetse keelekombinatsiooniga.
 

LSO – trükieelne ülevaatus

Viimane keeleline ülevaatus, mis tehakse lokaliseerimisprojekti lõpus, kui lokaliseeritud keskkond (olgu selleks tarkvara, veebileht või trükkimiseks ja avaldamiseks mõeldud materjal) on loodud.