Kas olete valmis globaalseks äritegevuseks?

Laiendage seda RixTransiga

A1-formaadis dokumentide tõlge

Ülesanne

Üks õigusfirma esitas seitse ehitusplaani formaadis A1. Need plaanid tulid tõlkida vene keelest läti keelde kohtumenetluse tarvis. Lisaks tulid kõik tõlked notariaalselt kinnitada. Üks ülesannetest (lisaks muidugi kõrgkvaliteetsele tõlkele) oli esitada tõlge samas formaadis mis lähtefailid.
 

Lahendus

Kliendile tutvustati selle projekti spetsiifilist töövoogu. Et tõlkega toime tulla, jagati aeg konkreetsete ülesannete vahel, sealhulgas sihtfailide valmistamisele A1-formaadis ja notariaalsele kinnitamisele antud tähtajaks.
Töö määrati ehitusele spetsialiseerunud tehnilisele tõlkijale.

Tõlkija:

  • tõlkis oma emakeelde;
  • on Läti Vabariigi elanik;
  • omab ülikoolidiplomit või midagi samaväärset oma erialal;
  • omab vähemalt viieaastast kogemust professionaalse tõlkijana;
  • omab vähemalt kahte tõestatud kliendisoovitust;
  • on saanud proovitõlke eest 8-10 punkti, mis tagab kõrge tõlkekvaliteedi;
  • on range konfidentsiaalsuse tagamiseks allkirjanud mitteavaldamise lepingu.

Töö oli üsna keeruline, sest lähtefailid saadeti e-posti teel ning iga faili oli vaja pidevalt kerida ja nihutada, et leida õige koht, mis vajas tõlkimist. Kõigist raskustest hoolimata asus tõlkija innukalt ülesannet täitma. RixTrans oli rahul, et töö tehakse korralikult ja õigeaegselt.

RixTransi sisemeeskond skannis kõik A1-failid, teostas lõpliku kvaliteedikontrolli, tagas DTP (teksti muudeti Adobe Photoshopiga), printis kõik failid A1-formaadis, köitis kliendivalmis ehitusplaanid notariaalseks kinnitamiseks (vaja oli erilist köitmist) ja esitas need notarile.

Tulemused

Kliendi individuaalseid vajadusi arvestades oli võimalik kokku leppida mõlemale poolele sobivas hinnas ja tähtajas. Nii klient kui ka RixTrans olid tulemusega rahul.


Tööstusharu: Ehitus/õigus
Kliendi riik: Läti
Keelekombinatsioon: RU - LV
Sõnade arv: ~ 1000
Määratud lingvistid: 1 lingvist, kellele sihtkeel on emakeeleks, ja DTP spetsialist
Aeg: 2 päeva