Kas olete valmis globaalseks äritegevuseks?

Laiendage seda RixTransiga

Valmistumine suuremahuliseks tööks

Ülesanne

Saime suuremahulise, umbes 32 000 lähtekeelesõnast koosneva teksti toiduainetööstuses tegutsevalt tuntud ettevõttelt Nordic. Ülesanne oli tõlkida ettevõtte sisedokumendid/juhised soome keelest läti, leedu, eesti ja vene keelde. Ajapiirangute tõttu soovis klient ainult tõlget ja otsustas teha lõpliku kontrolli oma ettevõttes. Seetõttu oli eesmärk pakkuda kliendile kõrgeima kvaliteediga tõlget, mis võimalikult suures ulatuses ei vajanud hiljem toimetamist.
 

Lahendus

Kõige sobivama tähtaja määramiseks oli vaja kindlaks teha keerukuse tase. Teksti analüüsiti arvutipõhise tõlke (CAT) tööriistaga (SDL TRADOS Studio 2011), et maha arvata korduv tekst ja pakkuda kliendile parimat hinda.  Arvukad kordused tähendasid võimalust pakkuda allahindlust ning nii tagas RixTrans selle, et klient ei pidanud maksma rohkem, kui oli mõistlik. Niipea kui tähtaeg oli määratud ja lõplik kinnitus saadud, võis töö alata.

Projektijuht andis ülesande kõige oskuslikumatele ja tööstusharus kogenumatele tõlkijatele. Kõik spetsialistid tõlkisid oma emakeelde, mis tähendas teadlikkust ja oskust kasutada peeni nüansse, mida suudadavad ainult sihtkeelt emakeelena kõnelejad. Lisaks elavad nad kõik sihtkeeleriigis (st Lätis, Leedus, Eestis ja Venemaal). Kõik spetsialistid vastasid järgmistele valikutingimustele:

  • ülikoolidiplom või midagi samaväärset oma erialal;
  • vähemalt viieaastane kogemus professionaalse tõlkijana;
  • vähemalt kaks tõestatud kliendisoovitust;
  • nende proovitõlget hinnati 8-10 punktiga, mis tagab kõrge tõlkekvaliteedi;
  • Range konfidentsiaalsuse tagamiseks allkirjastsid kõik tõlkijad mitteavaldamise lepingu (NDA).

Terminoloogia ja stiili range järjepidevuse tagamiseks kasutati sobivat tõlkevahendit (SDL TRADOS Studio 2011). Lõpliku kvaliteedikontrolli tegi RixTransi sisemeeskond veendumaks ja tagamaks, et tõlge on kliendivalmis.
 

Tulemused

Leidsime kliendiga läbirääkimisi pidades sobivaima ja odavaima lahenduse. Kliendid on erinevad ja ühtedele sobivad töövood ei sobi alati teistele. Kliendi vajadusi analüüsides leidsime sobivaima lahenduse, mis säästis aega, kulusid ja tarbetuid töövoo samme.


Tööstusharu: toiduainetööstus
Kliendi riik: Soome
Keelekombinatsioon: FI - LV/LT/ET/RU
Sõnade arv: 32 000
Määratud lingvistid: 4 lingvisti, kellele sihtkeel on emakeeleks, ja 1 ettevõttesisene
Tööriist: SDL TRADOS Studio 2011
Aeg: 12 päeva
Korduste allahindlus: 25%