Kas olete valmis globaalseks äritegevuseks?

Laiendage seda RixTransiga

Isikupärastatud subtitreerimine

Ülesanne nr 3

Klient saatis meile tellimuse viie videofaili subtitreerimiseks inglise keelest kõiki kolme Balti riikide keelde. Need olid turundusvideod ühele maailmas tuntud tervisetootefirmale. Videote kogupikkus oli 140 minutit iga keele (läti, leedu ja eesti) jaoks. Klient oli töö hõlbustamiseks ja eelarve säästmiseks juba teksti välja kirjutanud ja ära tõlkinud. Kuid transkriptsiooni formaat ei sobinud ühelegi subtiitriprogrammile, ajakood oli ebaõige ning tõlge oli vigadega ega vastanud pikkusepiirangutele.
 

Lahendus

Klienti teavitati komplikatsioonidest ja võimalikest tagajärgedest, kui otsustatakse mitte korrigeerida ajakoodi või parandada tõlget. Koostati projekti spetsiifiline töövoog, mida pakuti kliendile:

  • olemasoleva tõlke toimetamine igas keeles;
  • faili teisendamine SRT-subtiitrifailiks;
  • ajakoodi ühitamine videofailiga;
  • subtiitrite sisestamine videofailidesse;
  • video teisendamine AVI-vormingusse;
  • video lõplik ülevaatamine.

See võttis üpris palju aega, sest töövoog tuli täielikult ümber korraldada.
 

Tulemused

Tekst kirjutati ümber, arvestades stiili, grammatikat, vormingut, ajastust ja üldist subtitreerimiseks kohandamist. Kokku loodi viis SRT-faili (subtiitrivorming) rohkem kui 2000 ajakoodiga iga keele jaoks ja eksporditi lõplik, kliendivalmis video.

Klienti teavitati vajalikest esimestest sammudest samasuguse projekti puhul, et järgmisel korral säästa aega ja raha.


Tööstusharu: Tervishoid
Kliendi riik: Läti/Venemaa
Keelekombinatsioon: EN – LV, LT, ET
Kogumaht: 420 minutit (5 videoesitlust)
Määratud lingvistid: 5 lingvisti, kellele sihtkeel on emakeeleks, ja 1 subtitreerimisspetsialist iga keele jaoks
Aeg: 5 päeva